سرویس های مربوط به نقد و بررسی های منتشر شده

لطفا بعد از پرداخت و جهت انجام تغییرات ، با تیم نقد و بررسی در تماس باشید !

Info@DigiUnbox.ir

ویرایش نقد و بررسی

درخواست ویرایش نقد و بررسی منتشر شده در دیجی آنباکس

قیمت : ۲۰ هزار تومان

بررسی نسخه جدید

درخواست نقد و بررسی نسخه جدید اپلیکیشن

قیمت : ۳۰ هزار تومان