همین که امنیتش از بقیه تلگرام های غیر رسمی بالا تره خودش یه دنیا میارزه !!!